Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019

Tầm nhìn thương hiệu GoldRiver là gì?

Email In PDF.

“Tại GoldRiver, chúng tôi phấn đấu để luôn giữ vị trí một công ty dẫn đầu về sáng tạo và phát triển trong ngành công nghiệp thiết kế, xuất bản bao gồm: Đồ họa mỹ thuật, mỹ thuật & ứng dụng, quảng cáo, kiến trúc, thời trang, và đa truyền thông. Chúng tôi truyển tải ý tưởng sang giá trị thiết thực cho khách hàng thông qua các giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp”