Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018
Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Brand: Thương hiệu Administrator 7615
2 Brand Positioning: Định vị thương hiệu Administrator 5947
3 Brand Extension: Mở rộng thương hiệu Administrator 5849
4 Brand Awareness: Sự nhận biết thương hiệu Administrator 5960
5 Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu Administrator 5218
6 Brand promise: Lời hứa thương hiệu Administrator 4981
7 Brand Equity: Tài sản thương hiệu Administrator 5041
8 Brand Vision: Tầm nhìn thương hiệu Administrator 4879
9 Brand mission: Sứ mạng thương hiệu Administrator 4936
10 Brand Strategy: Chiến lược thương hiệu Administrator 5034

Trang 1 trong tổng số 2