Tools

GoldRiver-Unique Creations

Chủ nhật, 17 Tháng 2 2019
Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Brand: Thương hiệu Administrator 7790
2 Brand Positioning: Định vị thương hiệu Administrator 6069
3 Brand Extension: Mở rộng thương hiệu Administrator 5980
4 Brand Awareness: Sự nhận biết thương hiệu Administrator 6099
5 Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu Administrator 5336
6 Brand promise: Lời hứa thương hiệu Administrator 5104
7 Brand Equity: Tài sản thương hiệu Administrator 5185
8 Brand Vision: Tầm nhìn thương hiệu Administrator 4981
9 Brand mission: Sứ mạng thương hiệu Administrator 5078
10 Brand Strategy: Chiến lược thương hiệu Administrator 5137

Trang 1 trong tổng số 2