Tools

GoldRiver-Unique Creations

Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018
Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Brand: Thương hiệu Administrator 7566
2 Brand Positioning: Định vị thương hiệu Administrator 5913
3 Brand Extension: Mở rộng thương hiệu Administrator 5805
4 Brand Awareness: Sự nhận biết thương hiệu Administrator 5922
5 Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu Administrator 5179
6 Brand promise: Lời hứa thương hiệu Administrator 4947
7 Brand Equity: Tài sản thương hiệu Administrator 5003
8 Brand Vision: Tầm nhìn thương hiệu Administrator 4851
9 Brand mission: Sứ mạng thương hiệu Administrator 4898
10 Brand Strategy: Chiến lược thương hiệu Administrator 5002

Trang 1 trong tổng số 2