Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ bảy, 20 Tháng 4 2019

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa Identity Tổng cộng có 4 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

 1. Thiết kế Thương hiệu - ScotRail Brand Identity - Brand guidelines

  Chủ đề con: Matching tags: Identity,thiết kế,thương hiệu,brand,guide line

    Thứ hai, 15 Tháng 8 2011
 2. Đặt tên và thiết kế thương hiệu - Brand Naming and Design

  Chủ đề con: Matching tags: Identity,logo,thiết kế,thương hiệu,package,brand,design,coporate,packaging,profile

  ... (Brand Naming) - Thiết kế Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu (Logo and Corporate Identity Profile).  - Thiết kế bao bì, nhãn hiệu (Packaging Design). - Thiết kế tập đoàn (Corporate Design): ... Thứ hai, 18 Tháng 4 2011
 3. Type Specific - Designing Custom Fonts for Function and Identity

  Chủ đề con: Matching tags: Identity,design,fonts

  Thứ sáu, 01 Tháng 4 2011
 4. Dự án Identity cho thành phố Melbourne

  Chủ đề con: Matching tags: Identity,logo,thiết kế

  Thành phố Melbourne dự định phát triển một hệ thống nhận diện mới. Họ đề nghị công ty thiết kế thương hiệu Landor thực hiện dự án này. Được thiết kế theo kiểu Lập thể – một trong cácxu hướng ... Thứ sáu, 04 Tháng 3 2011
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa Identity

Tổng cộng có 4 kết quả được tìm thấy.