Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ ba, 26 Tháng 3 2019

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa NeXT Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Sự ra đời của logo NeXT

    Chủ đề con: Matching tags: logo,design,lịch sử,NeXT,Steve Job,Rand

    Năm 1985, sau thất bại trên chiến trường tranh đấu quyền lực trong chính công ty mình từng sáng lập ra – Apple, Steve Jobs đã sáng lập một công ty máy tính mới với tên gọi NeXT, tập trung phát triển và ... Thứ hai, 16 Tháng 7 2012
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa NeXT

Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.