Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ bảy, 20 Tháng 4 2019

Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa branding Tổng cộng có 3 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

 1. Xây dựng Thương hiệu của cá nhân (Phần 1)

  Chủ đề con: Matching tags: thương hiệu,thuat ngu,branding,xây dựng

  Tạo dựng một thương hiệu cho cá nhân và làm cho nó trở nên chuyên nghiệp, thành công thì còn hơn là việc cố in một cái danh thiếp thật đẹp hay mặc một bộ trang phục thích hợp. Thương hiệu cá nhân thể hiện ... Thứ bảy, 11 Tháng 6 2011
 2. Quy trình xây dựng thương hiệu

  Chủ đề con: Matching tags: thương hiệu,branding,xây dựng

  Quy trình xây dựng thương hiệu được bắt đầu bằng công đoạn Nghiên cứu marketing. Đây là một bước chuẩn bị cần thiết, gần như không thể thiếu đối với công tác xây dựng thương hiệu hay bất kỳ một chuyên ... Thứ sáu, 27 Tháng 5 2011
 3. Branding: Xây dựng thương hiệu

  Chủ đề con: Matching tags: thương hiệu,thuat ngu,branding,xây dựng

  Xây dựng thương hiệu là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình cũng như vô hình với mục đích để khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc tập đoàn một cách thức thú vị, có ý nghĩa và hấp dẫn. ... Chủ nhật, 17 Tháng 4 2011
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa branding

Tổng cộng có 3 kết quả được tìm thấy.