Tools

GoldRiver-Unique Creations

Thứ hai, 18 Tháng 6 2018
Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Brand: Thương hiệu Administrator 7608
2 Brand Positioning: Định vị thương hiệu Administrator 5940
3 Brand Extension: Mở rộng thương hiệu Administrator 5842
4 Brand Awareness: Sự nhận biết thương hiệu Administrator 5953
5 Brand Architecture: Kiến trúc thương hiệu Administrator 5211
6 Brand promise: Lời hứa thương hiệu Administrator 4973
7 Brand Equity: Tài sản thương hiệu Administrator 5036
8 Brand Vision: Tầm nhìn thương hiệu Administrator 4874
9 Brand mission: Sứ mạng thương hiệu Administrator 4929
10 Brand Strategy: Chiến lược thương hiệu Administrator 5026

Trang 1 trong tổng số 2